หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคมนักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด 

 

สูตรแห่งความสำเร็จของชีวิต......"จิตอยู่ที่ไหน  พลังอยู่ที่นั่น  จิตคิดอย่างไร  ต้องเป็นเช่นนั้น"

โดย อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท, Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht. เป็นที่ปรีกษาของชมรมฯ 

www.hypnoticquality.com

 

    • นัดพบ .jpg
      งานนัดพบสมาชิกชมรมพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก ครั้งที่ 34 ช่วงเช้า อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท บรรยาย "" ช่วงบ่าย อาจารย์และศิษย์ร่วมกันสั่งจิต & แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสั่งจิต อาจารย์บรรย...
Visitors: 20,406