หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคมนักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด 

 

สูตรแห่งความสำเร็จของชีวิต......"จิตอยู่ที่ไหน  พลังอยู่ที่นั่น  จิตคิดอย่างไร  ต้องเป็นเช่นนั้น"

โดย อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท, Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht. เป็นที่ปรีกษาของชมรมฯ 

www.hypnoticquality.com

 

    • นัดพบ34.jpg
      ขอเชิญร่วม "งานนัดพบสมาชิกชมรมพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก ครั้งที่ 34" ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 ตึกเคยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ อ.บุญเลิศบรรยา...
Visitors: 39,061