หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สังคมนักสั่งจิตใต้สำนึกบำบัด 

 

สูตรแห่งความสำเร็จของชีวิต......"จิตอยู่ที่ไหน  พลังอยู่ที่นั่น  จิตคิดอย่างไร  ต้องเป็นเช่นนั้น"

โดย อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท, Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., C.Ht. เป็นที่ปรีกษาของชมรมฯ 

www.hypnoticquality.com

 

    • นัดพบ 29.jpg
      งานนัดพบสมาชิกชมรมพัฒนาพลังจิตใต้สำนึก ครั้งที่ 33 ช่วงเช้า อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท บรรยาย "วิธีปลุกชีวิตให้เจริญงอกงามในทุกฤดูกาล (How to Plant Your Life Grows In Very Season" ช่วงบ่...
Visitors: 8,697